John 12:4

4 Но един от учениците Му, Юда Искариотски, който щеше да Го предаде, каза:
Copyright information for BulProtRev