John 13:1

Тайната вечеря

( Мат. 26:17-30 ; Марк 14:12-26 ; Лука 22:7-23 )

1 a А преди празника Пасха Исус, като знаеше, че е настанал часът Му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил Своите, които бяха на света, докрай ги възлюби.
Copyright information for BulProtRev