John 13:21

Исус предсказва, че ще бъде предаден

( Мат. 26:20-25 ; Марк 14:17-21 ; Лука 22:21-23 )

21 a Като каза това, Исус се развълнува в духа Си и засвидетелства: Истина, истина ви казвам, един от вас ще Ме предаде.
Copyright information for BulProtRev