John 13:36-38

Исус предсказва отричането на Петър

( Мат. 26:31-35 ; Марк 14:27-31 ; Лука 22:31-34 )

36 a Симон Петър Му каза: Господи, къде отиваш? Исус отговори: Където Аз отивам, ти сега не можеш да дойдеш, но по-късно ще дойдеш.

37 Петър Му каза: Господи, защо да не мога да Те последвам сега? Живота
13:37 От гр. очиства.
си ще дам за Теб.

38 c Исус отговори: Живота
13:38 От гр. очиства.
си ли ще дадеш за Мен? Истина, истина ти казвам: Петелът няма да е пропял, преди да си се отрекъл три пъти от Мене.
Copyright information for BulProtRev