John 15

Исус Христос – истинската лоза

1 Аз съм истинската лоза и Моят Отец е земеделецът.

2 a Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той я отрязва и всяка, която дава плод, подрязва
15:2 От гр. очиства.
я, за да дава повече плод.

3 c Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих.

4 d Пребъдвайте в Мен и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мен.

5 e Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мен и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да направите нищо.

6 f Ако някой не пребъде в Мене, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва; и ги събират и ги хвърлят в огъня, и те изгарят.

7 g Ако пребъдете в Мен и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви се сбъдне.

8 h В това се прославя Моят Отец, да принасяте много плод; и така ще бъдете Мои ученици.

Съвършената любов

9 Както Отец възлюби Мене, така и Аз възлюбих вас; пребъдвайте в Моята любов.

10 i Ако пазите Моите заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Моя Отец и пребъдвам в Неговата любов.

11 j Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас и вашата радост да стане пълна.

12 k Това е Моята заповед: Да се обичате един друг, както Аз ви възлюбих.

13 l Никой няма по-голяма любов от това, да даде живота
15:13 Букв. душата.
си за приятелите си.

14 n Вие сте Ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам.

15 o Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво върши господарят му; а вас наричам приятели, защото ви изявявам всичко, което съм чул от Своя Отец.

16 p Не вие избрахте Мене, но Аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасяте плод, и плодът ви да бъде траен; и каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.

17 q Това ви заповядвам, да се обичате един друг.

Омразата на света към Христовите последователи

18 r Ако светът ви мрази, знайте, че Мене преди вас е намразил.

19 s Ако бяхте от света, светът щеше да обича своето; а понеже не сте от света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази.

20 t Помнете думите, които ви казах: Слугата не е по-горен от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако са опазили Моето учение, и вашето ще пазят.

21 u Но всичко това ще ви направят заради Моето име, защото не познават Онзи, Който Ме е пратил.

22 v Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не биха имали; сега, обаче, нямат извинение за греха си.

23 w Който мрази Мене, мрази и Моя Отец.

24 x Ако не бях извършил между тях делата, които никой друг не е извършил, грях не биха имали; но сега видяха и намразиха и Мен, и Моя Отец.

25 y Но това стана , за да се изпълни писаното в закона им слово: „Намразиха Ме без причина.“

26 z А когато дойде Утешителят, когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, Който изхожда от Отца, Той ще свидетелства за Мене.

27 aa Но и вие свидетелствате, защото сте били с Мен отначало.
Copyright information for BulProtRev