John 16

Делото на Святия Дух

1 a Това ви казах, за да не се съблазните.

2 b Ще ви отлъчат от синагогите; даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бога.

3 c И това ще направят, защото не са познали нито Отца, нито Мене.

4 d Но Аз ви казах тези неща, та когато дойде часът им, да помните, че съм ви ги казал. Отначало не ви ги казах, защото бях с вас;

5 e а сега отивам при Онзи, Който Ме е пратил; и никой от вас не Ме пита: Къде отиваш?

6 f Но понеже ви казах това, скръб изпълни сърцата ви.

7 g Обаче Аз ви казвам истината – за вас е по-добре Аз да отида, защото ако не отида, Утешителят няма да дойде при вас; но ако отида, ще ви Го изпратя.

8 И когато дойде, Той ще обвини света за грях, за правда и за съд;

9 h за грях, защото не вярват в Мене;

10 i за правда, защото отивам при Отца и няма вече да Ме виждате;

11 j а за съд, защото князът на този свят е осъден.

12 k Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега.

13 l А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина
16:13 Или: в пълната истина.
; защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идващите неща.

14 Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява.

15 n Всичко, което има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето като взема, ще ви известява.

Скръбта ще се обърне в радост

16 o Още малко време и няма да Ме виждате; и пак малко време – и ще Ме видите.

17 Тогава някои от учениците Му си казаха един на друг: Какво е това, което ни казва: Още малко време и няма да Ме виждате; и пак малко време – и ще Ме видите; и това е , защото отивам при Отца.

18 И казаха: Какво е това, което казва: Още малко време ? Не знаем какво иска да каже.

19 Исус, като разбра, че желаят да Го питат, им каза: Затова ли се питате помежду си, че казах: Още малко време и няма да Ме виждате; и пак малко време – и ще Ме видите?

20 Истина, истина ви казвам, че вие ще заплачете и ще заридаете, а светът ще се радва; вие ще скърбите, но скръбта ви ще се обърне на радост.

21 p Жена, когато ражда, е в скръб, защото е дошъл часът ѝ; а когато роди детето, не помни вече мъките си поради радостта, че се е родил човек на света.

22 q Така и вие сега имате скръб; но Аз пак ще ви видя и сърцето ви ще се зарадва, и радостта ви никой няма да отнеме.

23 r И в онзи ден няма да Ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам: Ако поискате нещо от Отца в Мое име, Той ще ви го даде.

24 s Досега нищо не сте искали в Мое име; искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.

Исус Христос победи света

25 Това съм ви говорил с притчи. Настава час, когато няма вече да ви говоря с притчи, а ясно ще ви известя за Отца.

26 t В онзи ден ще попросите в Мое име; и не ви казвам, че Аз ще поискам от Отца за вас;

27 u защото сам Отец ви обича, понеже вие възлюбихте Мен и повярвахте, че Аз излязох от Отца.

28 v Излязох от Отца и дойдох на света; и пак напускам света и отивам при Отца.

29 Учениците Му казаха: Ето, сега говориш ясно и никаква притча не казваш.

30 w Сега сме уверени, че Ти всичко знаеш и няма нужда да Те пита някой, за да му отговаряш. По това вярваме, че си излязъл от Бога.

31 Исус им отговори: Сега ли вярвате?

32 x Ето, настава час, даже е дошъл, да се разпръснете всеки при своите си и да Ме оставите сам; обаче не съм сам, защото Отец е с Мене.

33 y Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света имате скръб; но дерзайте: Аз победих света.
Copyright information for BulProtRev