John 18:13-14

Съдът пред първосвещениците. Отричането на Петър

( Мат. 26:57-75 ; Марк 14:53-72 ; Лука 22:54-62 )

13 a И Го заведоха първо при Анна; защото той беше тъст на Каяфа, който беше първосвещеник през тази година.

14 b А Каяфа беше онзи, който беше съветвал юдеите, че е по-добре един човек да загине за народа.
Copyright information for BulProtRev