John 18:15-18

15 a И след Исус вървяха Симон Петър и един друг ученик; и този ученик, като беше познат на първосвещеника, влезе с Исус в двора на първосвещеника.

16 b А Петър стоеше вън до вратата; и така, другият ученик, който беше познат на първосвещеника, излезе и говори с жената, поставена при входа, и въведе Петър.

17 c И слугинята при входа каза на Петър: И ти ли си от учениците на Този Човек? Той каза: Не съм.

Исус Христос на съд пред Пилат

( Мат. 27:1-26 ; Марк 15:1-15 ; Лука 23:1-25 )

18 А слугите и служителите бяха запалили огън, защото беше студено, и стояха и се грееха; и Петър стоеше с тях и се грееше.
Copyright information for BulProtRev