John 18:28-32

28 a Тогава поведоха Исус от Каяфа в преторията; а беше рано. Но самите те не влязоха в преторията, за да не се осквернят и така да могат да ядат пасхата.

29 Затова Пилат излезе при тях и попита: В какво обвинявате Този Човек?

30 Те му отговориха: Ако Той не беше злодей, нямаше да ти Го предадем.

31 А Пилат им каза: Вземете Го вие и Го съдете според вашия закон. Юдеите му казаха: На нас не е позволено да погубваме никого;

32 b за да се изпълни словото, което изрече Исус, като посочваше с каква смърт ще умре.
Copyright information for BulProtRev