John 18:28-38

28 a Тогава поведоха Исус от Каяфа в преторията; а беше рано. Но самите те не влязоха в преторията, за да не се осквернят и така да могат да ядат пасхата.

29 Затова Пилат излезе при тях и попита: В какво обвинявате Този Човек?

30 Те му отговориха: Ако Той не беше злодей, нямаше да ти Го предадем.

31 А Пилат им каза: Вземете Го вие и Го съдете според вашия закон. Юдеите му казаха: На нас не е позволено да погубваме никого;

32 b за да се изпълни словото, което изрече Исус, като посочваше с каква смърт ще умре.

33 c И така, Пилат пак влезе в преторията, повика Исус и Го попита: Ти Юдейският Цар ли си?

34 Исус отговори: От себе си ли казваш това или други са ти говорили за Мене?

35 Пилат отговори: Че аз юдеин ли съм? Твоят народ и главните свещеници Те предадоха на мене. Какво си направил?

36 d Исус отговори: Моето царство не е от този свят; ако царството Ми беше от този свят, служителите Ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите. Но сега царството Ми не е оттук.

37 e Затова Пилат Му каза: Тогава Ти цар ли си? Исус отговори: Ти сам казваш, че съм цар. Аз затова се родих и затова дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша Моя глас.

38 f Пилат Му каза: Що е истина? И като каза това, пак излезе при юдеите и им заяви: Аз не намирам никаква вина у Него.
Copyright information for BulProtRev