John 19

Разпъване, смърт и погребение на Исус Христос

( Мат. 27:32-61 ; Марк 15:21-47 ; Лука 23:32-56 )

1 a Тогава Пилат отведе Исус и Го бичува.

2 И войниците сплетоха венец от тръни, поставиха го на главата Му и като Му облякоха пурпурна дреха,

3 приближиха се до Него и казваха: Здравей, Царю Юдейски! И Му удряха плесници.

4 b Тогава Пилат пак излезе навън и им каза: Ето, извеждам ви Го навън, за да знаете, че не намирам никаква вина в Него.

5 Тогава Исус излезе навън, като носеше трънения венец и пурпурната дреха. Пилат им каза: Ето Човека!

6 c А като Го видяха, главните свещеници и служителите извикаха: Разпъни Го! Разпъни Го! Пилат им каза: Вземете Го и вие Го разпънете; защото аз не намирам вина у Него.

7 d Юдеите му отговориха: Ние си имаме закон и по този закон Той трябва да умре, защото направи Себе Си Божий Син.

8 А Пилат, като чу тези думи, още повече се уплаши.

9 e И пак влезе в преторията и попита Исус: Ти откъде си? А Исус не му даде отговор.

10 Затова Пилат Му каза: На мене ли не говориш? Не знаеш ли, че имам власт да Те пусна и имам власт да Те разпъна?

11 f Исус му отговори: Ти не би имал никаква власт над Мен, ако не ти бе дадено отгоре; затова по-голям грях има онзи, който Ме предаде на тебе.

12 g Поради това Пилат търсеше начин да Го пусне; юдеите обаче викаха: Ако пуснеш Този, не си приятел на Цезаря; всеки, който прави себе си цар, е противник на Цезаря.

13 А Пилат, като чу тези думи, изведе Исус навън и седна на съдийския стол, на мястото, наречено Каменната настилка, а по еврейски – Гавата.

14 h Беше денят на Приготовление за Пасхата, около шестия час; и той каза на юдеите: Ето вашия Цар!

15 i А те извикаха: Премахни Го ! Премахни Го ! Разпъни Го! Пилат ги попита: Вашия Цар ли да разпъна? Главните свещеници отговориха: Нямаме друг цар освен Цезаря.

16 j Затова той им Го предаде да бъде разпънат.

17 k И така, взеха Исус; и Той, като носеше сам кръста Си, излезе; и дойде на мястото, наречено Лобно, което по еврейски се казва Голгота,

18 l където Го разпънаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а Исус по средата.

19 m А Пилат написа и надпис, който постави над Него на кръста. А написаното беше: Исус Назарянинът, Юдейският Цар.

20 Този надпис прочетоха мнозина от юдеите, защото мястото, където разпънаха Исус, беше близо до града; а написаното беше на еврейски, на латински и на гръцки.

21 А юдейските главни свещеници казаха на Пилат: Недей писа: Юдейският Цар, а Самозваният Юдейски Цар.

22 Пилат отговори: Каквото писах, писах.

23 n А войниците, като разпънаха Исус, взеха горните Му дрехи и ги разделиха на четири дяла, на всеки войник по един дял; взеха и долната дреха. А долната дреха не беше шита, а изтъкана цяла от горе до долу ;

24 o затова те казаха помежду си: Да не я раздираме, а да хвърлим жребий за нея – чия да бъде; за да се изпълни написаното, което казва: „Разделиха си дрехите Ми
и за облеклото Ми хвърлиха жребий.“

И така, войниците направиха това.

25 p А при кръста на Исус стояха майка Му и сестрата на майка Му, Мария, жената на Клеопа и Мария Магдалена.

26 q А Исус, като видя майка Си и ученика, когото обичаше, който стоеше наблизо, каза на майка Си: Жено, ето твоя син!

27 r После каза на ученика: Ето твоята майка! И от този час ученикът я прибра в своя дом.

28 s След това Исус, като знаеше, че всичко вече е свършено, за да се сбъдне Писанието, каза: Жаден съм.

29 t А там беше сложен съд, пълен с оцет; натъкнаха на исопова пръчка една гъба, натопена в оцет, и я поднесоха до устата Му.

30 u А Исус, като прие оцета, каза: Извърши се , и наведе глава, и предаде дух.

31 v И понеже беше денят на Приготовлението, за да не останат телата на кръста в съботата, защото онази събота беше велик ден, юдеите помолиха Пилат да им се пречупят пищялите и да ги вдигнат оттам.

32 Затова войниците дойдоха и пречупиха пищялите на единия и на другия, които бяха разпънати с Исус.

33 Но когато дойдоха при Исус и Го видяха вече умрял, не Му пречупиха пищялите.

34 w Обаче един от войниците прободе с копие ребрата Му; и веднага изтече кръв и вода.

35 И този, който видя, свидетелства за това ; и неговото свидетелство е вярно; и той знае, че говори истината, за да повярвате и вие.

36 x Защото това стана, за да се изпълни написаното: „Негова кост няма да се строши“;

37 y и пак на друго място Писанието казва: „Ще погледнат на Него, Когото прободоха.“

38 z След това Йосиф от Ариматея, който беше ученик на Исус, но таен поради страх от юдеите, помоли Пилат да му позволи да вземе тялото на Исус; и Пилат позволи. И така, той дойде и вдигна тялото Му.

39 aa Дойде и Никодим, който беше ходил преди при Него през нощта, и донесе около сто литра смес от смирна и алое.

40 ab И така, взеха тялото на Исус и Го обвиха в плащеници с ароматите според юдейския обичай на погребване.

41 А на мястото, където бе разпънат, имаше градина; и в градината – нов гроб, в който още никой не бе полаган.

42 ac И там положиха Исус заради юдейския ден на Приготовлението; защото гробът беше наблизо.
Copyright information for BulProtRev