John 2:13

Очистването на храма

( Мат. 21:12-13 ; Марк 11:15-17 ; Лука 19:45-46 )

13 a И като наближаваше Пасхата на юдеите, Исус отиде в Йерусалим.
Copyright information for BulProtRev