John 2:13-17

Очистването на храма

( Мат. 21:12-13 ; Марк 11:15-17 ; Лука 19:45-46 )

13 a И като наближаваше Пасхата на юдеите, Исус отиде в Йерусалим.

14 b И намери в храма продавачите на волове, овце и гълъби и тези, които седяха и обменяха пари;

15 и направи бич от върви и изпъди всички тях от храма, както и овцете и воловете; изсипа парите на обменителите на пари и преобърна масите им;

16 c а на тези, които продаваха гълъбите, каза: Вдигнете ги оттук; не правете Бащиния Ми дом дом на търговия.

17 d Учениците Му си спомниха, че е писано: „Ревността за Твоя дом ще ме изяде.“
Copyright information for BulProtRev