John 2:13-22

Очистването на храма

( Мат. 21:12-13 ; Марк 11:15-17 ; Лука 19:45-46 )

13 a И като наближаваше Пасхата на юдеите, Исус отиде в Йерусалим.

14 b И намери в храма продавачите на волове, овце и гълъби и тези, които седяха и обменяха пари;

15 и направи бич от върви и изпъди всички тях от храма, както и овцете и воловете; изсипа парите на обменителите на пари и преобърна масите им;

16 c а на тези, които продаваха гълъбите, каза: Вдигнете ги оттук; не правете Бащиния Ми дом дом на търговия.

17 d Учениците Му си спомниха, че е писано: „Ревността за Твоя дом ще ме изяде.“

18 e По този повод юдеите се обърнаха към Него и Му казаха: Какво знамение ще ни покажеш, щом правиш това?

19 f Исус им отговори: Разрушете този храм и за три дни ще го издигна.

20 Тогава юдеите казаха: Този храм е бил граден в продължение на четиридесет и шест години, а Ти за три дни ли ще го издигнеш?

21 g Но Той говореше за храма на тялото Си.

22 h И така, когато бе възкресен от мъртвите, учениците Му си спомниха, че беше казал това; и повярваха на Писанието и думите, които Исус беше говорил.
Copyright information for BulProtRev