John 20:1

Възкресението на Исус Христос

( Мат. 28:1-10 ; Марк 16:1-8 ; Лука 24:1-12 )

1 a В първия ден на седмицата Мария Магдалена дойде на гроба сутринта, докато още беше тъмно, и видя, че камъкът е отвален от гроба.
Copyright information for BulProtRev