John 20:19

Исус Христос се явява на апостолите в Йерусалим

( Мат. 28:16-20 ; Марк 16:14-18 ; Лука 24:36-49 )

19 a А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха събрани учениците, беше заключена поради страх от юдеите, Исус дойде, застана на средата и им каза: Мир вам!
Copyright information for BulProtRev