John 21:18

18 a Истина, истина ти казвам: Когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше, където си искаше; но когато остарееш, ще разтвориш ръце и друг ще те върже
21:18 От гр. опаше.
и ще те води, където не искаш.
Copyright information for BulProtRev