John 3:21-23

21 но който постъпва според истината, отива към Светлината, за да станат явни делата му, понеже са извършени по Бога.

Последното свидетелство на Йоан Кръстител за Исус

22 a След това Исус дойде с учениците Си в Юдейската земя и там се задържа с тях и кръщаваше.

23 b Също и Йоан кръщаваше в Енон, близо до Салим, защото там имаше много вода; и хората идваха и се кръщаваха.
Copyright information for BulProtRev