John 4:10

10 a Исус ѝ отговори: Ако беше знаела Божия дар и Кой е Онзи, Който ти казва: Дай Ми да пия, ти би поискала от Него и Той би ти дал жива
4:10 Течаща.
вода!
Copyright information for BulProtRev