John 5:19

Божествената власт на Сина и Неговите дела

19 a Затова Исус им каза: Истина, истина ви казвам: Синът не може да върши от Себе Си нищо, освен това, което вижда, че върши Отец; понеже каквото върши Той, същото върши и Синът.
Copyright information for BulProtRev