John 5:30

Свидетелства за Исус Христос и Неговите дела

30 a Аз не мога да върша нищо от Себе Си; отсъждам, както чувам; и Моят съд е справедлив, защото не искам Моята воля, но волята на Онзи, Който Ме е пратил.
Copyright information for BulProtRev