John 7:37-39

Исус Христос – Извор на живата вода

37 a А в последния ден, великия ден на празника, Исус застана, издигна глас и каза: Ако някой е жаден, нека дойде при Мен и да пие.

38 b Ако някой вярва в Мене, реки от жива
7:38 Течаща.
вода ще потекат от утробата му, както казва Писанието.

39 d А това каза за Духа, Когото вярващите в Него щяха да приемат; защото Святият Дух още не бе даден, понеже Исус още не бе се прославил.
Copyright information for BulProtRev