a Йоан 1:4 , 9 , 3:19 , 9:5 , 12:35 , 36 , 46

John 8:12

Исус Христос – Светлината на света

12 a Тогава Исус отново им говорѝ: Аз съм светлината на света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.
Copyright information for BulProtRev