Jonah 4:2

2 a И се помоли на Господа : О, Господи , не беше ли това, което казах, още когато бях в отечеството си? Това беше причината, заради която избързах да избягам в Тарсис, защото знаех, че си Бог жалостив и милосърден, дълготърпелив и многомилостив, Който се разкайваш за злото.
Copyright information for BulProtRev