Joshua 1:4

4 a От пустинята и Ливан до голямата река, реката Ефрат, цялата земя на хетите и до голямото море към залез слънце ще бъдат пределите ви.

Copyright information for BulProtRev