Joshua 10

Чудото на спиране на слънцето и луната. Победата над петимата аморейски царе

1 a А когато йерусалимският цар Адониседек чу, че Исус превзел Гай и го обрекъл на изтребление и че както постъпил с Йерихон и царя му, така направил и с Гай и царя му, и че жителите на Гаваон сключили мир с Израил и останали с тях,

2 b много се уплашиха, той и народът му, защото Гаваон беше голям град, като един от царските градове, беше по-голям от Гай и всичките му мъже бяха силни.

3 Затова йерусалимският цар Адониседек изпрати хора при хевронския цар Оам, при ярмутския цар Пирам, при лахийския цар Яфий и при еглонския цар Девир да им предложат:

4 c Елате при мен и ми помогнете. И нека поразим Гаваон, защото е сключил мир с Исус и с израилтяните.

5 d И така, тези петима аморейски царе се събраха: йерусалимският цар, хевронският цар, ярмутският цар, лахийският цар и еглонският цар, и отидоха заедно с войските си, разположиха стан пред Гаваон и воюваха против него.

6 e Тогава гаваонците пратиха известие до Исус в стана в Галгал: Не изоставяй слугите си. Ела бързо при нас, избави ни и ни помогни, защото против нас се събраха всичките аморейски царе, които живеят в хълмистата страна.

7 f И така, Исус тръгна от Галгал, той и всичките военни мъже с него, и всичките силни и храбри мъже.

8 g А Господ каза на Исус: Не се плаши от тях, защото ги предадох на тебе; никой от тях няма да устои пред теб.

9 И така, Исус ги нападна внезапно, след като цялата нощ беше вървял от Галгал.

10 h И Господ ги хвърли в смут пред Израил; Исус им нанесе голямо поражение в Гаваон и ги преследва по склона, по който се отива за Веторон, и ги поразяваше, докато стигна до Азика и Макида.

11 i А докато бягаха от Израил по протежение на склона при Веторон, Господ хвърляше върху тях големи камъни от небето, като градушка, близо до град Азика, и неприятелите им измряха. Загиналите от камъните на градушката бяха повече от онези, които израилтяните убиха с меч.

12 j Тогава Исус се обърна към Господа – в деня, когато Господ предаде аморейците на израилтяните, и каза в присъствието на целия Израил: Спри, слънце, над Гаваон
и ти, луна, над долината Еалон.
13 k И слънцето застана на място и луната се спря,
докато народът отмъщаваше на неприятелите си.

Това не е ли записано в Книгата на Праведния? Слънцето застана сред небето и не бързаше да си отиде почти цял ден.

14 l Такъв ден не е имало нито преди, нито след това – Господ да послуша така човешки глас; защото Господ воюваше за Израил.

15 m След това Исус и целият Израил се върнаха в стана в Галгал.

16 А онези петима царе побегнаха и се скриха в пещерата при Макида.

17 И така, съобщиха на Исус: Петимата царе се скриха в пещерата при Макида.

18 Исус каза: Струпайте големи камъни при входа на пещерата и поставете хора при нея да ги пазят;

19 а вие продължавайте да гоните неприятелите си и поразете последните редици от войската им; не ги оставяйте да влязат в градовете им, защото Господ , вашият Бог, ги предаде в ръцете ви.

20 И когато Исус и израилтяните ги поразиха с голямо клане, докато избиха почти всички, а останалите от тях, които оцеляха, влязоха в укрепени градове,

21 n тогава целият народ се върна с мир в стана при Исус в Макида. Никой не обели и дума
10:21 От евр. не поклати език.
против някого от израилтяните.

22 След това Исус каза: Отворете входа на пещерата и изведете при мен онези петима царе оттам.

23 Тогава онези петима царе бяха изведени от пещерата и отведени при него: йерусалимският цар, хевронският цар, ярмутският цар, лахийският цар и еглонският цар.

24 p След като изведоха при Исус онези царе, Исус повика всичките Израилеви мъже и каза на началниците на военните мъже, които бяха ходили с него: Приближете се и стъпете с краката си на вратовете на тези царе. И те се приближиха и стъпиха на вратовете им.

25 q Исус продължи: Не се бойте и не се страхувайте, бъдете силни и храбри, понеже така ще постъпи Господ с всичките ви неприятели, против които воювате.

26 r След това Исус ги уби и ги обеси на пет дървета, и те висяха на дърветата до вечерта.

27 s А при залез слънце Исус заповяда да ги снемат от дърветата и да ги хвърлят в пещерата, където се бяха крили, и на входа на пещерата сложиха големи камъни, които стоят там и до днес.

28 t В същия ден Исус превзе Макида и порази града и царя му с острието на меча. Изтреби като обречени всички хора, които бяха в него, като не остави никого да избяга
10:28 От евр. да оцелее.
. И постъпи с макидския цар, както беше постъпил с йерихонския цар.

29 След това Исус заедно с целия Израил отидоха от Макида в Ливна и воюваше против Ливна.

30 И Господ предаде и града, и царя му в ръката на Израил; и те поразиха с острието на меча него и всички хора, които се намираха в града; не оставиха никого да избяга от града; Исус постъпи с царя му, както беше постъпил с йерихонския цар.

31 После Исус заедно с целия Израил отидоха от Ливна в Лахис, разположиха стан срещу града и воюваха против него.

32 И Господ предаде Лахис на Израил; превзеха го на втория ден и поразиха с острието на меча града и всички хора, които бяха в него, точно както направиха в Ливна.

33 Тогава гезерският цар Оран дойде да помогне на Лахис; но Исус порази него и народа му, докато не му остави никого жив.

34 А от Лахис Исус и целият Израил отидоха в Еглон, разположиха стан срещу града и воюваха против него;

35 и в същия ден го превзеха и го поразиха с острието на меча. В същия ден Исус изтреби като обречени всички хора, които бяха в него, точно както направи в Лахис.

36 v После Исус заедно с целия Израил отиде от Еглон в Хеврон и воюваха против града;

37 и като го превзеха, поразиха го с острието на меча – царя му, всичките му градове и всички хора, които бяха в него; не остави никого да избяга, точно както постъпи с Еглон, а изтреби града и всички в него.

38 w След това Исус заедно с целия Израил се върнаха в Девир и воюваха против града;

39 и го превзе – царя му и всичките му градове; поразиха ги с острието на меча и изтребиха всички хора, които бяха в него; не остави никого да избяга; постъпи с Девир и царя му, както постъпи с Хеврон и както беше постъпил с Ливна и царя му.

40 x Така Исус порази цялата хълмиста земя, пустинята Негев, както и западните склонове, подножията и всичките им царе; не остави никого да избяга, а изтреби всичко, което дишаше, както Господ , Израилевият Бог, беше заповядал.

41 y Исус ги порази от Кадис-варни до Газа и цялата Гесенска земя до Гаваон.

42 z Всички тези царе и земята им Исус превзе наведнъж, защото Господ , Израилевият Бог, воюваше за Израил.

43 Тогава Исус заедно с целия Израил се завърнаха в стана в Галгал.
Copyright information for BulProtRev