Joshua 10:24

24 a След като изведоха при Исус онези царе, Исус повика всичките Израилеви мъже и каза на началниците на военните мъже, които бяха ходили с него: Приближете се и стъпете с краката си на вратовете на тези царе. И те се приближиха и стъпиха на вратовете им.
Copyright information for BulProtRev