Joshua 12

Общ преглед на превзетата земя с 31 победени царе

1 a А ето царете на земята отвъд Йордан, към изгрев слънце, които израилтяните поразиха и чиято земя превзеха, от потока Арнон до планината Ермон и цялото поле на изток:

2 b аморейския цар Сион, който живееше в Есевон и владееше от Ароир, при брега на потока Арнон, в средата на долината, и също половината на Галаад до потока Явок, който е граница с амонците,

3 c и на изток чак до езерото Хинерот и до Морето на Араба, т. е. Соленото море, на изток, до пътя към Вет-йесимот, и на юг в подножието на Асдот-фасга;

4 d и пределите на васанския цар Ог, който беше един от последните рефаими и живееше в Астарот и в Едраи.

5 e Ог владееше в планината Ермон, в Салха и в целия Васан, до границите с гесурците и мааханците, и половината от Галаад до границата с есевонския цар Сион.

6 f Господният слуга Моисей и израилтяните поразиха тези царе; и Господният слуга Моисей даде земята им за притежание на синовете на Рувим и Гад и на половината от Манасиевото племе.

7 g А ето царете на земята отсам Йордан, на запад, които Исус и израилтяните поразиха, от Ваалгад в Ливанската долина до възвишението Халак в посока към Сиир; Исус даде земята им за притежание на Израилевите племена, както щяха да бъдат разделени:

8 h в хълмистата земя, в равнините, в полето, по западните склонове, в пустинята Араба и в Негев. Царете бяха от хетите, аморейците, ханаанците, ферезейците, евейците и йевусейците, а именно:

9 i йерихонският цар; царят на Гай – град, близо до Ветил;

10 j йерусалимският цар; хевронският цар;

11 ярмутският цар; лахийският цар;

12 k еглонският цар; гезерският цар;

13 l девирският цар; гедерският цар;

14 хорманският цар; арадският цар;

15 m ливанският цар; одоламският цар;

16 n макиданският цар; ветилският цар;

17 тапфуанският цар; еферският цар;

18 афекският цар; ласаронският цар;

19 o мадонският цар; асорският цар;

20 p симрон-меронският цар; ахсафският цар;

21 таанахският цар; магедонският цар;

22 q кедеският цар; царят на Йокнеам в Кармил;

23 r царят на Дор в Нафат-дор; царят на Гоим в Галгал;

24 тирзанският цар; всичките царе – тридесет и един на брой.
Copyright information for BulProtRev