Joshua 12:8

8 a в хълмистата земя, в равнините, в полето, по западните склонове, в пустинята Араба и в Негев. Царете бяха от хетите, аморейците, ханаанците, ферезейците, евейците и йевусейците, а именно:
Copyright information for BulProtRev