Joshua 13

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕТОВАНАТА ЗЕМЯ МЕЖДУ ИЗРАЕЛЕВИТЕ ПЛЕМЕНА

( 13:1—21:45 )

Разпределяне на Източен Ханаан

1 a А Исус остаря и беше в напреднала възраст. Тогава Господ му каза: Ти остаря и си в напреднала възраст, а остава още много земя да бъде превзета.

2 b Ето земята, която остава още: всичките области на филистимците и цялата Гесурска земя,

3 c от Сиор в посока към Египет до границата на Акарон на север, която принадлежи на ханаанците – петте области на филистимците: на газците, на азотците, на аскалонците, на гетците и на акаронците; и земята, която е на авейците;

4 d на Негев, цялата земя на ханаанците и Меара, която принадлежи на сидонците, до Афек, до Аморейските територии;

5 e и земята на гевалците, и целият Ливан към изгрев слънце, от Ваалгад в подножието на Ермонската планина до прохода на Емат;

6 f всичките планински жители от Ливан до Мисрефот-маим, т. е. всичките сидонци; тях Аз ще изтребя пред израилтяните; а ти раздели тази земя в наследство на Израил, както ти заповядах.

7И така, сега раздели тази земя в наследство на деветте племена и на половината от Манасиевото племе.

8 g А заедно с другата половина от Манасиевото племе Рувимовите синове и Гадовите синове получиха наследството си, което Моисей им даде отвъд Йордан, на изток,

9от Ароир, който е при брега на потока Арнон, и града, който е в средата на долината, и цялата медеванска равнина до Девон,

10 h и всичките градове на аморейския цар Сион, който царуваше в Есевон, до територията на амонците,

11 i и Галаад, и пределите на гесурците и на мааханците, и цялата планина Ермон, и целия Васан до Салха,

12 j цялото царство на Ог във Васан, който царуваше в Астарот и в Едраи. Той единствен беше оцелял от останалите рефаими, които Моисей порази и изгони.

13 k Обаче израилтяните не изгониха гесурците и мааханците. Гесурците и мааханците живееха между Израил, както живеят и до днес.

14 l Само на Левиевото племе той не даде наследство. Жертвите, принесени чрез огън на Господа , Израилевия Бог, са тяхно наследство, както им е казал.

15А Моисей даде наследство на племето на Рувимовите синове според семействата им.

16 m Пределите им бяха от Ароир, който е при брега на потока Арнон, и града, който е сред долината, и цялата равнина до Медева,

17Есевон и всичките му градове в равнината: Девон, Вамот-ваал, Вет-ваалмеон,

18 n Яса, Кедимот, Мафаат,

19 o Кириатаим, Сивма, Зарет-Саар в хълма на Емак,

20 p Вет-фегор, Асдот-фасга, Вет-есимот

21 q и всичките градове на равнината, и цялото царство на аморейския цар Сион, който царуваше в Есевон, когото Моисей порази заедно с мадиамските първенци: Евия, Рекема, Сура, Ура и Рева, Сионови първенци, които живееха в онази земя.

22И между убитите от тях беше Валаам, Веоровият син, прорицателят, когото израилтяните убиха с меч.

23А границата на Рувимовите синове беше Йордан и пределите му. Това е наследството на Рувимовите синове според семействата им с градовете им и техните села.

24На Гадовото племе Моисей даде наследство на Гадовите синове според семействата им.

25 r Територията им включваше Язир и всичките Галаадски градове, и половината от земята на амонците до Ароир срещу Рава,

26и от Есевон до Рамат-масфа и Ветоним, и от Маханаим до границата на Девир,

27 s и в долината Ветарам, Ветнимра, Сокхот и Сафон, останалото от царството на есевонския цар Сион отвъд Йордан на изток, като имаше за граница Йордан до края на езерото Хинерот.

28Това е наследството на Гадовите синове според семействата им с градовете им и техните села.

29Моисей даде наследство и на половината от Манасиевото племе; и то стана притежание на половината от племето на Манасиевите синове според семействата им.

30 t Територията им беше от Маханаим, целият Васан, цялото царство на васанския цар Ог и всичките заселища на Яир, които са във Васан, шестдесет града.

31 u И половината от Галаад и Астарот и Едраи, градове на царството на Ог във Васан, бяха дадени на потомците на Махира, Манасиевия син, на половината от Махировите потомци според семействата им.

32Тези са наследствата, които Моисей раздели в моавските полета отвъд Йордан, срещу Йерихон, на изток.

33 v А на Левиевото племе Моисей не даде наследство. Господ , Израилевият Бог, беше наследството им, както им беше казал.
Copyright information for BulProtRev