Joshua 16

1На Йосифовите потомци се падна по жребий земята от Йордан при Йерихон и йерихонските води на изток в пустинята, земята, която се простира от Йерихон през хълмистата страна до Ветил.

2 a Границата вървеше от Ветил до Луз, минаваше през околността на Архиатарот,

3 b слизаше на запад в околността на Яфлети до околността на долния Веторон и до Гезер и свършваше при морето.

4 c Така Йосифовите потомци, племената на Манасия и Ефрем, получиха наследството си.

5 d Територията на Ефремовите синове според семействата им беше: границата на наследството им на изток беше Атарот-адар до горния Веторон;

6 e на север от Михметат границата минаваше на запад и завиваше на изток до Танат-сило, а оттам преминаваше на изток от Янох;

7 f после слизаше от Янох до Атарот и до Наарат и достигаше до Йерихон, като свършваше при Йордан.

8 g От Тапфуа границата отиваше на запад до потока Кана и свършваше при морето. Това е наследството на племето на Ефремовите синове според семействата им.

9 h Имаше и градове, отделени за Ефремовите синове, в наследството на Манасиевите синове – всички тези градове заедно със селата им.

10 i Но те не изгониха ханаанците, които живееха в Гезер. Ханаанците живееха между Ефремовите синове, както живеят и до днес – като подчинени поданици.
Copyright information for BulProtRev