Joshua 20

Определяне на градовете за убежище и делът на левитите

1 Тогава Господ каза на Исус:

2 a Говорѝ на израилтяните: Определете си градове за убежище, за които съм ви казал чрез Моисей,

3 за да се укрива там онзи убиец, който убие човек без умисъл, по незнание; и тези градове да ви бъдат убежище от отмъстителя за кръвта.

4 b И когато онзи, който побегне в един от тези градове, застане във входа на градската порта и разкаже за случилото се на всеослушание пред старейшините от онзи град, те нека го приемат в града при себе си и нека му дадат място, и той да живее при тях.

5 c И ако отмъстителят за кръвта го преследва, те да не му предават убиеца; защото по незнание е убил ближния си, без да го е мразил преди това.

6 d Той да живее в онзи град, докато се яви на съд пред обществото и до смъртта на онзи, който е първосвещеник в онова време. След това убиецът да се върне и да отиде в града си и в дома си, откъдето е избягал.

7 e И така, определиха Кадес в Галилея, в хълмистата земя на Нефталим, Сихем в хълмистата земя на Ефрем и Кириат-Арва (който е Хеврон) в хълмистата земя на Юда.

8 f А оттатък Йордан срещу Йерихон, на изток, определиха Восор в пустинята на платото на Рувимовото племе, Рамот в Галаад от Гадовото племе и Голан във Васан от Манасиевото племе.

9 g Тези бяха градовете, определени за всички израилтяни и за чужденците, които живеят между тях, така че всеки, който би убил някого, без да има такова намерение, да бяга там, за да не бъде убит от отмъстителя за кръвта, докато се яви пред обществото.
Copyright information for BulProtRev