Joshua 23

1 a След много време, когато Господ бе дал покой на Израел от всичките му околни неприятели и Исус беше остарял и в напреднала възраст,

2 b Исус свика целия Израил, старейшините им, началниците им, съдиите им и надзирателите им, и им каза: Аз остарях и съм в напреднала възраст.

3 c Вие видяхте всичко, което Господ , вашият Бог, извърши заради вас с всички тези народи; защото Господ , вашият Бог, Той е, Който е воювал за вас.

4 d Ето, разделих между вас с жребий в наследство на племената ви земята на тези останали народи и на всичките народи, които унищожих, от Йордан до голямото море, към залез слънце.

5 e И Господ , вашият Бог, Той ще ги прогони пред вас и пред очите ви; и вие ще завладеете земята им, както Господ , вашият Бог, ви е обещал.

6 f И така, бъдете много храбри, пазете и вършете всичко, което е написано в книгата на Моисеевия закон, без да се отклонявате от него – нито надясно, нито наляво,

7 g за да не се смесвате с тези народи, които останаха между вас, нито да споменавате имената на боговете им, нито да се кълнете в тях, нито да им служите, нито да им се кланяте;

8 h а към Господа , вашия Бог, да сте привързани, както сте били до днес.

9 i Защото Господ е изгонил пред вас големи и силни народи; и до днес никой не можа да устои пред вас.

10 j Един от вас е гонил хиляда; защото Господ , вашият Бог, Той е, Който воюва за вас, както ви е обещал.

11 k Затова внимавайте добре да обичате Господа , вашия Бог.

12 l Иначе, ако се върнете някога назад и се привържете към остатъка от тези народи, към останалите от тях между вас, и се сродявате с тях, и се смесвате с тях и те с вас,

13 m да знаете добре, че Господ , вашият Бог, няма вече да изгони пред очите ви тези народи. А те ще ви бъдат клопка и примка, бичове по ребрата ви и тръни в очите ви, докато изчезнете от тази добра земя, която Господ , вашият Бог, ви е дал.

14 n Ето, днес аз отивам по пътя на целия свят; и вие знаете с цялото си сърце и цялата си душа, че не остана неизпълнено нито едно от тези добри неща, които Господ , вашият Бог, говори за вас; всички те се сбъднаха за вас; ни едно от тях не остана неизпълнено.

15 o Но точно както се сбъднаха за вас всичките добри неща, които Господ , вашият Бог, ви говорѝ, така Господ ще докара върху вас всичките зли неща, докато ви изтреби от тази добра земя, която Господ , вашият Бог, ви е дал,

16 ако престъпите завета на Господа , вашия Бог, който Той ви заповяда, и отидете и служите на други богове, и им се кланяте; тогава гневът на Господа ще пламне против вас и вие скоро ще изчезнете от добрата земя, която Той ви е дал.
Copyright information for BulProtRev