Joshua 3

Преминаване на река Йордан

1 a Тогава Исус стана рано; и като вдигнаха стана от Ситим, той и всичките израилтяни, дойдоха до Йордан и там пренощуваха, преди да преминат реката.

2 b А след три дни военачалниците преминаха през стана

3 c и заповядаха на народа: Когато видите ковчега с плочите на завета на Господа , вашия Бог, и че свещениците левити го носят, тогава и вие да се вдигнете от местата си и да вървите след него.

4 d Но между вас и него да има около две хиляди лакътя разстояние; не се приближавайте към него, за да знаете пътя, по който трябва да вървите; защото досега не сте минавали по този път.

5 e Исус каза още на народа: Осветете се, защото утре Господ ще извърши сред вас чудни дела.

6 f Исус говорѝ и на свещениците: Вдигнете ковчега с плочите на завета и минете пред народа. И така, те вдигнаха ковчега на завета и тръгнаха пред народа.

7 g И Господ каза на Исус: Днес започвам да те прославям пред целия Израил, за да познаят, че както бях с Моисей, така ще бъда и с теб.

8 h А ти заповядай на свещениците, които носят ковчега с плочите на завета, следното: Когато стигнете до брега на Йордан, влезте и застанете във водата.

9 Тогава Исус каза на израилтяните: Приближете се тук и слушайте думите на Господа , вашия Бог.

10 i Исус каза още: По това ще познаете, че живият Бог е сред вас и че ще прогони пред вас ханаанците, хетите, евейците, ферезейците, гергесейците, аморейците и йевусейците.

11 j Ето, ковчегът на завета на Господа на цялата земя върви пред вас през Йордан.

12 k И така, сега изберете дванадесет мъже от Израилевите племена, по един мъж от всяко племе.

13 l И щом стъпят във водата на Йордан краката на свещениците, които носят ковчега на Йехова , Господа на целия свят, Йорданската вода, водата, която слиза отгоре, ще се раздели и ще застане на куп.

14 m И така, народът тръгна от шатрите си, за да преминат Йордан, следвайки свещениците, които носеха ковчега на завета и вървяха отпред.

15 n Когато носачите на ковчега стигнаха до Йордан и краката на свещениците се намокриха в края на водата (защото Йордан наводнява всичките си брегове през цялото време на жътвата),

16 o водата, която слизаше отгоре, се спря и се издигна на куп много надалеч, при град Адам, който е край Царетан; а водата, която течеше надолу към полското море, т. е. Соленото море, изтече и пресъхна. Тогава народът премина реката срещу Йерихон.

17 p А свещениците, които носеха ковчега на Господния завет, стояха твърдо на сухо сред Йордан; и целият Израил преминаваха по сухо, докато целият народ премина Йордан.
Copyright information for BulProtRev