Joshua 4:10-12

10 А свещениците, които носеха ковчега, стояха сред Йордан, докато беше изпълнено всичко, което Господ заповяда на Исус да говори на народа – така, както Моисей беше заповядал на Исус. И народът побърза да премине реката.

11 А когато целият народ беше преминал, минаха и Господният ковчег и свещениците и те застанаха пред народа.

12 a И Рувимовите синове, Гадовите синове и половината от Манасиевото племе преминаха въоръжени пред израилтяните, както Моисей им беше казал;
Copyright information for BulProtRev