Joshua 6

Превземане на Йерихон и спасяване на Раав

1 (А Йерихон беше затворен и заключен заради израилтяните; никой не излизаше и никой не влизаше.)

2 a Господ каза на Исус: Предадох в ръката ти Йерихон, царя му и силните му и храбри мъже.

3 И така, ходете около града, всички военни мъже, и обиколете града веднъж. Така правете шест дни.

4 b Седем свещеника нека носят седем военни рога
6:4 Овнешки рогове.
пред ковчега; а на седмия ден обиколете града седем пъти и свещениците нека свирят с роговете.

5 И когато засвирят продължително с военния рог и когато целият народ чуе звука от рога, да извика силно; тогава градската стена ще падне на мястото си и хората нека тръгнат, всеки право напред.

6 Тогава Исус, Навиновият син, повика свещениците и им каза: Вдигнете ковчега на завета и седем свещеника нека държат седем военни рога пред Господния ковчег.

7 Исус каза на народа: Минете и обиколете града; а въоръжените мъже нека минат пред Господния ковчег.

8 И така, след тези думи на Исус към народа седемте свещеника, които държаха седемте военни рога пред Господа , минаха и свиреха с роговете; а ковчегът на Господния завет вървеше след тях.

9 d И въоръжените мъже вървяха пред свещениците, които свиреха с роговете. Докато свещениците свиреха с роговете и вървяха, задната стража крачеше зад ковчега.

10 А Исус заповяда на народа: Да не викате, нито да се чуе гласът ви, нито да излезе дума из устата ви, до деня, когато ще ви кажа да извикате. Тогава извикайте!

11 И така, Господният ковчег обиколи около града веднъж; и дойдоха в стана и пренощуваха там.

12 e На другата сутринта Исус стана рано и свещениците вдигнаха Господния ковчег.

13 Седемте свещеника, които държаха седемте военни рога, вървяха пред Господния ковчег, като крачеха и свиреха с роговете. Пред тях вървяха въоръжените мъже, а задната стража следваше след Господния ковчег, докато свещениците свиреха с роговете и вървяха.

14 И така, на втория ден обиколиха града веднъж и се върнаха в стана. Така направиха шест дни подред.

15 На седмия ден станаха рано, при пукването на зората, и обиколиха града седем пъти по същия начин. Само този ден обиколиха града седем пъти.

16 И на седмия път, докато свещениците свиреха с роговете, Исус каза на народа: Извикайте, защото Господ ви предаде града.

17 f Градът и всичко, което е в него, ще бъдат обречени на Господа . Само блудницата Раав да остане жива – тя и всички, които са в къщата ѝ с нея, защото скри пратениците, които изпратихме.

18 g Но вие се пазете от всяко обречено нещо, да не би да вземете от това, което е обречено, и да донесете проклятие върху стана на Израил, и да ги смутите.

19 Всичкото сребро и злато, и медните и железните съдове са посветени на Господа . Те трябва да се внесат в Господнето съкровище.

20 h И така, народът извика и свещениците свиреха с роговете. Когато народът чу звука на рога и нададе мощен вик, стената падна на мястото си. Тогава хората влязоха в града – всеки право напред, и превзеха града.

21 i И обрекоха на изтребване с острието на меча всичко в града: мъже и жени, млади и стари, говеда, овци и осли.

22 j Тогава Исус каза на двамата мъже, които бяха огледали земята: Влезте в къщата на блудницата Раав и я изведете оттам заедно с всичко, каквото има, според както ѝ се заклехте.

23 k И така, след като влязоха младежите, съгледвачите, изведоха Раав, баща ѝ, майка ѝ, братята ѝ и всичко, което имаше. Изведоха и всичките ѝ роднини и ги отведоха вън от Израилевия стан.

24 l Града и всичко в него израилтяните изгориха с огън. Само среброто и златото, и медните и железните съдове сложиха в съкровищницата на Господния дом.

25 m А блудницата Раав, бащиното ѝ семейство и всичко, което имаше тя, Исус остави живи. Раав живее сред Израил и до днес, защото скри пратениците, които Исус изпрати да съгледат Йерихон.

26 n В онова време Исус се закле с думите: Проклет да бъде пред Господа онзи човек, който реши да съгради този град Йерихон. Със смъртта на първородния си син ще положи основите му и със смъртта на най-младия си син ще постави портите му.

27 o Така Господ беше с Исус; и името му се прочу по цялата земя.
Copyright information for BulProtRev