Jude

Авторът се представя в ст. 1 като „Юда, брат на Яков“, т. е. на писателя на първото от съборните послания – „Яков, брат Господен“. Юда дава да се разбере, че не е в числото на 12-те апостоли (17 ст.) и не се изтъква като брат на Господа, а от скромност споменава само „брат на Яков“, който от своя страна бил добре известен на читателите като авторитетен ръководител на Йерусалимската община. Юда се споменава заедно с Яков сред братята на Господа (Мат. 13:55 и Марк 6:3).

Посланието е написано преди Второто Петрово (съответно преди 66 г.), понеже там във 2 гл. се заимства от Посланието на Юда.

Авторът иска да предпази вярващите от лъжеучители, които заплашват вярата и разделят църковната общност. Лъжеучителите са обвинени в неверие, похотлив живот, отричане от Христос и хулене на ангелите (ст. 3—4, 8—16, 19).

Против лъжеучителите

1 a Юда, слуга на Исус Христос и брат на Яков, до призваните, възлюбени от Бога Отца и пазени в Исус Христос:

2 b Милост, мир и любов да се умножат за вас.

3 c Възлюбени, като показвах всяко усърдие да ви пиша за нашето общо спасение, сметнах за нужно да ви пиша и да ви увещая да се подвизавате за вярата, която веднъж завинаги беше предадена на светиите.

4 d Защото са се вмъкнали някои човеци, които отдавна са били посочени, че подлежат на това осъждане, нечестивци, които обръщат благодатта на нашия Бог в похотливост и се отричат от единствения наш Владетел и Господ Исус Христос.

5 e А искам да ви напомня (макар вече да знаете всичко това), че Господ, като избави веднъж Своя народ от Египетската земя, после погуби онези, които не повярваха,

6 f и че ангели, които не опазиха своето достойнство, а напуснаха собственото си жилище, Той ги държи под мрак във вечни окови за съда на великия ден;

7 g както и Содом, Гомор и околните им градове, които подобно на тях се отдадоха на блудство и бяха обзети от противоестествена страст
1:7 От гр. тръгнаха след друга плът.
, са ни дадени за пример, като носят наказанието на вечния огън.

8 i При все това по същия начин и тези хора със съновиденията си оскверняват плътта, презират властта и хулят небесните власти.

9 j Но архангел Михаил, когато в борба с дявола се препираше за Моисеевото тяло, не посмя да произнесе против него хулителна присъда, а каза: Господ да те смъмри!

10 k Тези обаче хулят всичко, което не знаят; а което знаят естествено, както животните без разум, в това развращават себе си.

11 l Горко им, защото тръгнаха по пътя на Каин, от алчност изпаднаха в заблуда като Валаам и упорство като на Корей ги погуби.

12 m Те са подводни скали, когато пируват с вас на вашите трапези на любовта и без страх се угояват; безводни облаци, носени от ветровете; есенни дървета, безплодни, дваж умрели, изкоренени;

13 n свирепи морски вълни, които изпускат като пяна своите безсрамни дела ; скитащи звезди, за които се пази мрачна тъмнина довека.

14 o За тях пророкува и Енох, седмият от Адам, който казва: Ето, Господ идва с десетки хиляди Свои светии

15 p да извърши съд над всички и да обяви за виновни всички нечестивци за всички нечестиви дела, които в нечестие са сторили, и за всички жестоки думи, които нечестивите грешници са говорили против Него.

16 q Те са мърморковци, недоволни от участта си, постъпват единствено според своите желания, говорят надуто и заради облага ласкаят хората.

Прослава на Бога

17 r Но вие, възлюбени, помнете думите, изговорени отпреди от апостолите на нашия Господ Исус Христос:

18 s В последно време ще има присмиватели, които ще постъпват, водени от своите нечестиви страсти.

19 t Те са, които правят разцепления, със светски ум
1:19 Душевни.
, които нямат Духа.

20 v А вие, възлюбени, като назидавате себе си във вашата пресвята вяра и се молите в Святия Дух,

21 w пазете себе си в Божията любов, очаквайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот.

22 И към едни, които са в съмнение, бъдете милостиви;

23 x други спасявайте, като ги изтръгвате от огъня; а към други показвайте милост със страх, като се гнусите даже и от осквернената от плътта дреха.

24 y А на Онзи, Който може да ви пази от препъване и да ви представи непорочни в радост пред Своята слава,

25 z на единствения Бог, наш Спасител чрез Исус Христос, нашия Господ, да бъде слава и величие, господство и власт преди всички векове и сега, и до всички векове.

Амин.

Copyright information for BulProtRev