Judges 10:6

Девети съдия – Ефтай

6 a А израилтяните пак вършеха зло пред Господа , като служеха на ваалимите, на астартите, на сирийските богове, на сидонските богове, на моавските богове, на боговете на амонците и на боговете на филистимците, и изоставиха Господа и не Му се покланяха.
Copyright information for BulProtRev