Judges 12

1 a  Тогава Ефремовите мъже се събраха и като дойдоха до Цафон, казаха на Ефтай: Ти защо отиде да воюваш против амонците, а нас не повика да дойдем с тебе? Ние ще изгорим къщата ти с огън заедно с теб.

2 А Ефтай им отвърна: Аз и народът ми имахме голям спор с амонците; и аз ви повиках, а вие не ме избавихте от тях.

3 b  И като видях, че не ме избавихте, изложих на опасност живота си, като отидох сам против амонците. Но  Господ ги предаде в ръката ми. Защо сте дошли сега да воювате против мене?

4 c  Тогава Ефтай събра всички галаадски мъже и се би против Ефрем; и галаадските мъже изтребиха Ефремовите потомци, тъй като си казваха: Вие сте отстъпници от Ефрем, а ние, галаадците, сме между Ефрем и Манасия.

5 d  Галаадците завзеха бродовете на Йордан към Ефремовата земя ; и когато някой от ефремските отстъпници казваше: Пуснете ме да премина, галаадските мъже го питаха: Ти ефремец ли си?

6 Ако човекът отговореше: Не съм, тогава му казваха: Кажи Шиболет, а той казваше: Сиболет, защото не можеше да го произнесе правилно. Тогава го хващаха и го обезглавяваха при бродовете на Йордан. И в онова време загинаха от Ефрем четиридесет и две хиляди души.

7 Ефтай беше съдия над Израил шест години. След това Ефтай, галаадецът, умря и беше погребан в един от галаадските градове.

Десети съдия – Ивцан

8 А след него Ивцан от Витлеем стана съдия в Израил.

9 Той имаше тридесет сина и тридесет дъщери, които омъжи извън своето племе; и взе от друго племе тридесет дъщери за синовете си. Той беше съдия над Израил седем години.

10 И Ивцан умря и беше погребан във Витлеем.

Единадесети съдия – Елон

11 След него завулонецът Елон стана съдия в Израил и съдѝ Израил десет години.

12 И завулонецът Елон умря и беше погребан в Еалон в Завулоновата земя.

Дванадесети съдия – Авдон

13 e  А след него Авдон, син на пиратонеца Илела, стана съдия в Израил.

14 Той имаше четиридесет сина и тридесет внуци, които яздеха на седемдесет ослета. Той беше съдия над Израил осем години.

15 И Авдон, син на пиратонеца Илела, умря и беше погребан в Пиратон в Ефремовата земя на Амаликското възвишение.
Copyright information for BulProtRev