Judges 14

1 a Самсон отиде в Тамнат и там видя една жена от филистимските дъщери.

2 b И отиде и каза на баща си и майка си: Видях в Тамнат една жена от филистимските дъщери. Вземете ми я за жена.

3 c А баща му и майка му отвърнаха: Няма ли някоя жена между дъщерите на братята ти или между целия ми род, та отиваш да вземеш жена от необрязаните филистимци? А Самсон каза на баща си: Нея ми вземи, защото тя ми хареса.

4 d Но баща му и майка му не знаеха, че това беше от Господа и че той търсеше повод да отмъсти на филистимците; защото по онова време филистимците владееха над Израил.

5 Тогава Самсон отиде с баща си в Тамнат. Като стигнаха в тамнатските лозя, един млад лъв го нападна.

6 e И Господният Дух дойде със сила на него; и Самсон разкъса лъва все едно, че беше яре, и то, без да има нищо в ръцете си; но не каза на баща си и майка си какво беше направил.

7 И отиде и говорѝ с жената; и тя се хареса на Самсон.

8 След няколко дни, като се върна да я вземе, той се отби от пътя, за да види трупа на лъва; и видя рояк пчели и мед в трупа на лъва.

9 И като взе от меда, вървеше и ядеше. Когато настигна баща си и майка си, даде и на тях да ядат; но не им каза, че беше взел меда от трупа на лъва.

10 Баща му отиде при жената; и там Самсон направи угощение, защото така правеха младоженците.

11 И филистимците, като го видяха, доведоха тридесет приятели, за да бъдат с него.

12 f Самсон им каза: Сега ще ви предложа една гатанка. Ако можете да я отгатнете през седемте дни на угощението и да намерите правилния отговор, тогава ще ви дам тридесет ленени ризи и тридесет дрехи за премяна.

13 Обаче ако не можете да я отгатнете, тогава вие ще ми дадете тридесет ленени ризи и тридесет дрехи за премяна. И те му отговориха: Предложи гатанката си, за да я чуем.

14 А той им каза: От ядещия излезе ястие
и от силния излезе сладост.

Но до третия ден те не можаха да отгатнат гатанката.

15 g Тогава на седмия ден казаха на Самсоновата жена: Придумай мъжа си да ни разкрие гатанката, за да не подпалим теб и бащиния ти дом. Затова ли ни поканихте, да ни оберете?

16 h И така, жената на Самсон заплака пред него: Ти само ме мразиш и не ме обичаш. Задал си гатанка на онези, които са от народа ми, а на мене не си я разгадал. А той ѝ отговори: Дори на баща си и майка си не съм я разгадал, та на тебе ли ще я кажа?

17 Но тя плачеше пред него през всичките седем дни, в които ставаше угощението им. А на седмия ден Самсон ѝ каза отговора, защото много му беше дотегнала; и тя разкри гатанката на мъжете от народа си.

18 Тогава на седмия ден преди залез слънце градските мъже му казаха: Кое е по-сладко от мед? И кое е по-силно от лъв? А той им отговори: Ако не бяхте орали с моята телица, не бихте отгатнали гатанката ми.

19 i Господният Дух дойде със сила на него; и той отиде в Аскалон и изби тридесет мъже от тях, и като взе облеклата им, даде премените на онези, които отгатнаха гатанката. И силно разгневен се върна в бащиния си дом.

20 j А Самсоновата жена се омъжи за сватбения му другар, който му беше приятел.
Copyright information for BulProtRev