Judges 17

ВРЕМЕ НА ГРАЖДАНСКИ И РЕЛИГИОЗЕН СМУТ

( 17:1—21:25 )

Капището на Михей от Ефремовата земя и капището в град Дан

1 Имаше един човек от Ефремовата хълмиста земя на име Михей.

2 a Той каза на майка си: Хилядата и сто сребърника, които ти бяха откраднати, за които ти произнесе проклятие пред мене, това сребро е в мен, аз го взех. А майка му каза: Благословен да е моят син от Господа .

3 b И като върна хилядата и сто сребърника на майка си, тя му каза: Бях посветила от себе си среброто на Господа за сина ми, за да направи изваян идол и леян кумир. Затова сега отново го давам на тебе.

4 c Но Михей не прие среброто от майка си; затова тя отдели двеста сребърника и ги даде на златаря, който направи от тях изваян идол и леян кумир. И вещите бяха поставени в дома на Михей.

5 d Този човек Михей, като имаше капище за богове в дома си, направи ефод и домашни идоли и посвети един от синовете си, за да бъде свещеник.

6 e По това време в Израил нямаше цар. Всеки правеше каквото смяташе за правилно.

7 f Имаше един момък, левит, пришълец във Витлеем Юдейски, града на Юдовите потомци.

8Този момък напусна града Витлеем Юдейски и тръгна да търси някое друго място, където да се засели. И като вървеше по пътя, стигна до Михеевата къща в Ефремовата хълмиста земя.

9Михей го попита: Откъде идваш? А той отговори: Аз съм левит от Витлеем Юдейски и съм тръгнал да търся някое място, където да се заселя.

10 g Тогава Михей му предложи: Остани при мен и ми стани отец и свещеник. Ще ти давам по десет сребърника на година, една премяна дрехи и ще ти осигуря прехрана. Така левитът остана при него.

11И левитът беше благодарен да живее при човека и самият той му стана като един от синовете на Михей.

12 h Михей посвети левита и момъкът му стана свещеник; и остана в Михеевата къща.

13Тогава Михей каза: Сега зная, че Господ ще ми стори добро, защото имам левит за свещеник.
Copyright information for BulProtRev