Judges 2

1 a  Ангел  Господен дойде от Галгал в Бохим и каза: Изведох ви от Египет и ви доведох в земята, за която се бях клел на бащите ви: Няма да наруша завета Си с вас довека.

2 b  Не сключвайте договор с жителите на тази земя, а съсипете жертвениците им! Вие обаче не послушахте гласа Ми. Защо постъпихте така?

3 c  Затова и Аз казах: Няма да ги изгоня пред вас; но те ще ви бодат в ребрата и боговете им ще ви бъдат примка.

4 И когато ангелът  Господен изговори тези думи на всички израилтяни, народът плака силно.

5 Затова нарекоха онова място Бохим
2:5 Т.е. плачещи.
; и там принесоха жертва на  Господа .

Смърт и погребение на Исус Навин

6 e  Когато Исус разпусна народа, всички израилтяни се прибраха в земята на наследството си, за да я притежават.

7 f  И народът служеше на  Господа през всички дни на Исус и през всички дни на старейшините, които надживяха Исус, които видяха всички велики дела, които  Господ беше извършил в Израил.

8 g  И  Господният слуга Исус, Навиновият син, умря на възраст сто и десет години.

9 h  Погребаха го в земята на наследството му, в Тамнат-арес, в хълмистата земя на Ефрем, на север от хълма Гаас.

10 i  И цялото това поколение се прибра при бащите си, а след тях дойде друго поколение, което не познаваше  Господа , нито делата, които беше извършил за Израил.

Призоваване и мисия на съдиите

11 И израилтяните извършиха зло пред  Господа , като се покланяха на ваалимите.

12 j  Те изоставиха  Господа , Бога на бащите си, Който ги беше извел от Египетската земя, и се покланяха на други богове – боговете на племената, които бяха около тях. Като им се покланяха, те разгневиха  Господа .

13 k  Те изоставиха  Господа и служеха на Ваал и на астартите.

14 l  Гневът на  Господа пламна против Израил и Той позволи на грабители да ги ограбват; и ги предаде на околните им неприятели, така че не можаха вече да устоят на враговете си.

15 m  Където и да излизаха,  Господнята ръка беше против тях в злините, както  Господ беше говорил и им се беше клел. Те изпаднаха в голямо утеснение.

16 n  Тогава  Господ издигаше съдии, които ги избавяха от грабителите им.

17 o  Но те и съдиите си не слушаха, а блудстваха след други богове и им се кланяха; скоро се отклониха от пътя, в който ходеха бащите им, които слушаха  Господните заповеди; те обаче не направиха така.

18 p  И когато  Господ издигаше съдии над тях, Той беше със съдията и ги избавяше от враговете им през всичките дни на съдията; защото  Господ се смиляваше заради оплакванията им от онези, които ги потискаха и притесняваха.

19 q  А след смъртта на съдията те се връщаха и се развращаваха по-зле от бащите си, като се покланяха на други богове, за да им служат и да им се кланят. Те не се отказваха от делата си и упорито следваха пътя си.

20 r  Затова гневът на  Господа пламна против Израил и Той каза: Понеже този народ престъпи завета Ми, който съм заповядал на бащите им, и не послушаха гласа Ми,

21 s  то и Аз няма да изгоня вече пред тях нито един от народите, които Исус остави, когато умря,

22 t  за да изпитам чрез тях Израил дали ще пазят  Господния път и ще ходят в него, както го пазиха бащите им, или не.

23 И така,  Господ остави тези народи, не ги изгони веднага и не ги предаде на Исус.
Copyright information for BulProtRev