Judges 7

1 a Тогава Йероваал (който е Гедеон) стана рано и заедно с целия народ, който беше с него, разположиха стана си при извора Арод. А станът на мадиамците беше на север от тях, в долината до хълма Мория.

2 b И Господ каза на Гедеон: Народът, който е с теб, е твърде много. Не мога да предам мадиамците в ръката им, да не би да се възгордее Израил против Мен и да каже: Моята ръка ме избави.

3 c И така, сега иди, разгласи на всеослушание пред народа следното: Който се страхува и трепери, нека се върне и си отиде от Галаадската планина. И от народа се върнаха двадесет и две хиляди души и останаха десет хиляди.

4 Но Господ каза на Гедеон: Хората пак са много; заведи ги при водата и там ще ти ги пресея. За когото ти кажа: Този да отиде с тебе, той нека отиде с теб; а за когото ти кажа: Този да не идва с тебе, той нека да остане.

5 И Гедеон заведе народа при водата. Господ каза на Гедеон: Всеки, който пие с езика си от водата, както лочи куче, него да поставиш отделно, по същия начин отдели и всеки, който коленичи, за да пие.

6 Броят на тези, които лочиха, като поднесоха ръка до устата си, беше триста мъже; а останалият народ коленичиха, за да пият вода.

7 d Тогава Господ каза на Гедеон: Чрез тези триста мъже, които лочиха, ще ви избавя и ще предам мадиамците в ръката ти; а останалият народ нека си отиде, всеки у дома си.

8 И така, народът взе храна за път и тръбите си; и Гедеон изпрати всичките израилтяни, всеки в шатъра му, а тристата мъже задържа при себе си. А мадиамският стан беше под тях в долината.

9 e И същата нощ Господ му каза: Стани, слез в стана, защото го предадох в ръката ти.

10 Ако те е страх да слезеш сам, слез заедно със слугата си Фура в стана

11 f и ще чуеш какво си говорят; и след това ръцете ти ще укрепнат, за да нападнеш стана. И така, той слезе със слугата си Фура до най-външно разположените воини в стана.

12 g А мадиамците, амаличаните и всички източни жители бяха разпръснати в долината, многобройни като скакалци; и камилите им бяха безбройни като пясъка край морето.

13 След като Гедеон пристигна в стана, чу как един човек разказваше сън на другаря си: Сънувах един сън и видях пита от ечемичен хляб, която се търкаляше в мадиамския стан. Изтъркаля се до шатъра и го удари, а той падна; и го прекатури, така че шатърът се сгромоляса.

14 Другарят му отговори: Това не е нищо друго освен меча на Гедеон, Йоасовия син, израилтянина; Бог предаде в ръката му Мадиам и цялото ни множество.

15 И като чу Гедеон разказа на съня и тълкуването му, се поклони. И като се върна в Израилевия стан, каза: Станете, защото Господ ви предаде мадиамското множество.

16 Гедеон раздели тристата мъже на три дружини и даде тръби на всички също и празни водоноси с факли в тях.

17 И им каза: Гледайте мене. Каквото правя аз, правете и вие същото. Когато стигна до крайните части на стана, каквото направя аз, това направете и вие.

18 Когато засвиря с тръбата, аз и всички, които са с мене, тогава засвирете и вие с тръбите от всички страни около стана и извикайте: За Господа и за Гедеон!

19 И така, Гедеон и стоте мъже, които бяха с него, се приближиха до външната част на стана, около началото на средната стража, тъкмо когато бяха поставили часовоите; и засвириха с тръбите и строшиха водоносите, които държаха.

20 И трите дружини засвириха с тръбите и строшиха водоносите. Всички държаха факлите в левите си ръце, а тръбите в десните си ръце, за да свирят; и викаха: Меч Господен и Гедеонов!

21 h Докато всеки стоеше на място около стана, целият стан се разтича, като викаха и бягаха.

22 i Защото, когато израилтяните засвириха с тристата тръби, Господ обърна меча на всеки човек против ближния му в целия стан. И войската избяга до Ветасета към Зерерат, до околността на Авелмеола при Тават.

23 Тогава израилтяните от Нефталим, от Асир и от целия Манасия се събраха и преследваха Мадиам.

24 j И Гедеон прати вестоносци по цялата Ефремова хълмиста земя да кажат: Слезте против Мадиам и завземете пред тях бродовете на Йордан до Вет-вара. И така, всички Ефремови синове се събраха и завзеха бродовете на Йордан до Вет-вара.

25 k Хванаха двамата мадиамски началници Орив и Зив – Орив убиха при скалата Орив, а Зив убиха при лина Зив. И преследваха Мадиам. И донесоха главите на Орив и Зив на Гедеон отвъд Йордан.
Copyright information for BulProtRev