Lamentations 1

Авторството на книгата Плачът на Йеремия се приписва на пророк Йеремия според гръцкия превод на Библията ( Септуагинта ). В 2 Лет. 35:25 се споменава, че Йеремия е записал плача си, предназначен за цар Йосия. Всъщност книгата представлява описание на оплакване не само за един цар, а за падането на Юдейското царство под вавилонско робство и последвалия плен на еврейския народ. Ако се приеме, че авторът е очевидец на разрушението на Йерусалим, написването на книгата се осъществява около 580 г. пр. Хр. Съществуват и други мнения, като например това, че книгата описва обсадата на Йерусалим от Антиох Епифан през 170 – 168 г. пр. Хр.

Книгата е разделена на 5 глави и е написана под формата на плач, поетично ридание. В нея се съдържа обаче и молитва към Господа за избавление с увереност, че тази молитва ще бъде чута.

Скръб за разорения Йерусалим


Алеф
1 a Как седи усамотен градът, който е бил многолюден!
Стана като вдовица великата между народите столица!
Онази, която беше княгиня между областите, стана поданица!


Бет
2 b Непрестанно плаче нощем и сълзите ѝ са по бузите ѝ;
между всичките ѝ любовници няма кой да я утешава;
всичките ѝ приятели ѝ изневериха; станаха ѝ неприятели.


Гимел
3 c Юда отиде в плен от притеснение и тежко робуване;
живее между езичниците, не намира покой;
всичките му гонители го стигнаха сред теснините му.


Далет
4 Тъжат сионските пътници, защото никой не идва на определените празници;
всичките му порти са пусти; свещениците му въздишат;
девиците му са наскърбени; и сам той е в горест.


Хе
5 d Противниците му взеха връх; неприятелите му благоденстват;
защото Господ го наскърби поради многото му беззакония;
младенците му отидоха в плен пред противника.


Вав
6 И от сионовата дъщеря се изгуби цялото ѝ великолепие;
първенците ѝ станаха като елени, които не намират пасбище
и стават безсилни пред гонещия ги.


Зайн
7 В дните на скръбта и скитанията си Йерусалим си спомни
всичките желани неща, които имаше от древни времена.
Сега, когато народът му е паднал в ръката на противника и никой не му помага,
противниците го видяха, засмяха се поради опустошението му.


Хет
8 e Тежко съгреши йерусалимската дъщеря, затова бе отстранена като нещо нечисто;
всички, които я бяха почитали, я презряха, защото видяха голотата ѝ;
а тя въздиша и обръща гърба си.


Тет
9 f Нечистотата ѝ беше в полите ѝ; не беше помислила за сетнината си!
Затова чудно се е смирила; няма кой да я утешава;
виж, Господи , скръбта ми, вика тя, защото неприятелят се възвеличи.


Йод
10 g Противникът е прострял ръката си върху всичките ѝ желани неща;
защото тя видя, че в светилището ѝ влязоха езичниците,
за които си заповядал да не влизат в Твоето събрание.


Каф
11 h Целият ѝ народ въздиша и иска хляб;
дадоха желаните си неща за храна, за да се възобнови животът им ;
виж, Господи , и погледни; защото се унижих.


Ламед
12 i Нехаете ли, всички вие, които заминавате по пътя?
Погледнете и вижте – има ли страдание като страданието,
което се стовари върху мене,
която Господ оскърби в деня на пламенния Си гняв.


Мем
13 j Отгоре Той прати огън в костите ми, който ги облада;
простря примка за краката ми; върна ме назад;
направи ме пуста и слаба цял ден.


Нун
14 k Нечестията ми бяха стегнати върху мене
като хомот от ръката Му;
те се сплетоха, стигнаха до врата ми;
Той направи да намалее силата ми;
Господ ме предаде в ръцете на онези,
срещу които не мога да стоя.


Самех
15 l Господ презря всички силни мъже сред мене;
свика против мене събор, за да смаже младежите ми;
Господ стъпка като в лин девицата, Юдовата дъщеря.


Айн
16 m Затова аз плача; окото ми, окото ми пролива сълзи,
защото се отдалечи от мен Утешителят,
Който би възобновил живота ми;
синовете ми погинаха, защото неприятелят надделя.


Пе
17 n Сион простира ръцете си, но няма кой да го утеши;
Господ заповяда за Яков окръжаващите го да му станат противници;
Йерусалим стана между тях като нещо нечисто.


Цади
18 o Праведен е Господ , защото въстанах против заповедите Му;
слушайте, моля, всички племена и вижте скръбта ми;
девиците ми и младежите ми отидоха в плен.


Коф
19 p Повиках любовниците си, но те ме излъгаха;
свещениците и старейшините ми издъхнаха в града,
когато си търсеха храна, за да се възобнови животът им.


Реш
20 q Виж, Господи , защото съм в утеснение; червата ми се смущават;
сърцето ми от дъно се свива, защото зле се разбунтувах против Тебе ;
навън меч оставя без деца; у дома като че ли смърт владее.


Шин
21 r Чуха, че съм въздишала; няма кой да ме утеши;
всичките ми неприятели чуха за злощастието ми и се радваха, че си сторил това;
обаче Ти ще доведеш провъзгласения от Тебе ден, когато и те ще станат като мене.


Тав
22 s Нека дойде пред Тебе цялото им нечестие
и постъпѝ с тях, както постъпи с мене поради всичките ми престъпления;
защото много са въздишките ми и сърцето ми чезне.
Copyright information for BulProtRev