Lamentations 2

Разрушаването на Йерусалим


Алеф
1 a Как покри Господ с облак сионовата дъщеря с гнева Си,
хвърли от небето долу, на земята, великолепието на Израил.
И в деня на гнева Си не си спомни за подножието Си!


Бет
2 b Господ изтреби всички Яковови жилища и не пожали;
събори в гнева Си укрепленията на Юдовата дъщеря;
събори ги до земята;
оскверни царството и първенците му.


Гимел
3 c В разпаления Си гняв строши всеки Израилев рог;
оттегли десницата Си да е срещу неприятеля;
и като пламтящ огън, който поглъща всичко наоколо, изгори Яков.


Далет
4 d Опъна лъка Си като враг; усили десницата Си като противник;
и изби всичко, приятно на окото;
върху шатъра на сионовата дъщеря изля яростта Си като огън.


Хе
5 e Господ се превърна в неприятел; изтреби Израил,
изтреби всичките му палати; съсипа крепостите му;
и увеличи плача и риданието на Юдовата дъщеря.


Вав
6 f Той усилено събори шатъра му като колиба в градина;
съсипа мястото на събранието му;
Господ направи да се забрави в Сион определен празник и събота
и в пламенния Си гняв отхвърли цар и свещеник.


Зайн
7 g Господ отхвърли жертвеника Си, погнуси се от светилището Си;
предаде стените на сионските палати в ръката на неприятелите,
които вдигнаха шум в дома Господен като в празничен ден.


Хет
8 h Господ намисли да съсипе стената на сионовата дъщеря;
опъна връвта; не оттегли ръката Си да изтреби;
и направи да жалее предстението и стената;
те изнемогнаха заедно.


Тет
9 i Портите ѝ затънаха в земята; Той сломи и строши лостовете ѝ;
царят и първенците ѝ са между езичниците, където закона го няма;
и пророците ѝ не получават видение от Господа .


Йод
10 j Старейшините на сионовата дъщеря седят на земята и мълчат;
хвърлиха пръст върху главите си; препасаха се във вретища;
Йерусалимските девици навеждат главите си до земята.


Каф
11 k Очите ми изнемощяха от сълзи; червата ми се смущават;
дробът ми се изсипа на земята поради разрушението на дъщерята на народа ми,
понеже младенците и кърмачетата примират по улиците на града.


Ламед
12 Казват на майките си: Къде има жито и вино?,
когато примират като смъртно ранени по градските улици,
когато предават дух в скута на майките си.


Мем
13 l Какво да ти заявя? Какво сравнение да ти представя, йерусалимска дъще?
На кого да те оприлича, за да те утеша, девице, сионова дъще?
Защото разорението ти е голямо като морето;
кой може да те изцели?


Нун
14 m Пророците ти видяха за тебе суетни и глупави видения
и не откриха беззаконието ти, за да те върнат от плен,
а видяха за тебе лъжливо наложени и прелъстителни пророчества.


Самех
15 n Всички, които заминават по пътя,
изпляскват с ръце против тебе,
подсвиркват и кимват с главите си, поради йерусалимската дъщеря, и казват:
Това ли е градът, който наричаха съвършенство на красотата,
и градът, за който цял свят се радва?


Айн
16 o Всичките ти неприятели отвориха широко устата си против тебе;
подсвиркват, скърцат със зъбите си и казват: Погълнахме я!
Наистина това е денят, който очаквахме;
намерихме го, видяхме го.


Пе
17 p Господ извърши онова, което беше намислил; изпълни словото, което беше изрекъл от древни дни;
разори, без да пожали, развесели над тебе неприятеля,
възвиси рога на противниците ти.


Цади
18 q Сърцето им извика към Господа:
Стено на сионовата дъщеря, проливай като поток сълзи денем и нощем;
не си давай почивка; да не изсъхва зеницата на окото ти.


Коф
19 r Стани, извикай нощем при първото поставяне на стражите;
излей сърцето си като вода пред лицето на Господа;
издигни към Него ръцете си за живота на младенците си,
които примират от глад край всички улици.


Реш
20 s Виж, Господи , гледай на кого си направил това!
Да ядат ли жените рожбата си, младенците в обятията си?
Да бъдат ли убити в светилището Господне свещеник и пророк?


Шин
21 t Дете и старец лежат на земята по пътищата;
девиците и младежите ми паднаха от меч;
избил си ги в деня на гнева Си; изклал си, без да пожалиш.


Тав
22 u Призвал си отвред ужасителите ми като в ден на определен празник;
и никой не се отърва, нито остана в деня на гнева Господен ;
онези, които съм носила в обятия и отхранила, неприятелят ми ги довърши.
Copyright information for BulProtRev