Lamentations 4

Причини за наказанието на Йерусалим


Алеф
1 a Как почерня златото! Измени се най-чистото злато! Камъните на
светилището са пръснати край всички улици.


Бет
2 b Драгоценните синове на Сион, равноценни с чисто злато,
как се смятат за глинени съдове, дело на грънчарска ръка!


Гимел
3 c Даже чакалите подават гърди и кърмят малките си,
а дъщерята на народа ми се ожесточи като щраусите в пустинята;


Далет
4 d защото езикът на кърмачето се залепя на небцето му от жажда;
децата искат хляб, но няма кой да им отчупи.


Хе
5 e Онези, които ядеха отбрани ястия, лежат небрежни по улиците;
възпитаните в мораво прегръщат бунището.


Вав
6 f Защото наказанието за беззаконието на дъщерята на народа ми стана по-голямо от наказанието за греха на Содом,
който беше съсипан в един миг, без да са го докосвали човешки ръце.


Зайн
7 Благородните ѝ бяха по-чисти от сняг, по-бели от мляко,
снагата им – по-червена от рубини, блестяха като сапфир;


Хет
8 g а сега лицето им е по-черно от сажди; не се познават по улиците!
Кожата им залепна за костите им, изсъхна, стана като дърво.


Тет
9 По-щастливи бяха убитите от меч, отколкото умъртвените от глад;
защото тези чезнат, прободени от липса на полските произведения.


Йод
10 h Ръцете на милозливите жени свариха децата им;
те им станаха храна при разорението на дъщерята на народа ми.


Каф
11 i Господ извърши възнамереното от Него в яростта Му, изля пламенния Си гняв.
Запали огън в Сион, който изгори основите му.


Ламед
12 Земните царе не вярваха, нито живеещите по целия свят,
че щеше да влезе противник и неприятел в йерусалимските порти.


Мем
13 j А това стана поради греховете на пророците му и поради беззаконията на свещениците му,
които проливаха кръвта на праведните сред него.


Нун
14 k Те се скитаха като слепи по улиците, оскверниха се с кръв,
така че хората не можеха да се допират до дрехите им.


Самех
15 l Отстъпете, вие, нечисти, викаха към тях; отстъпете, отстъпете, не се допирайте до нас;
а когато те бягаха и се скитаха, между народите се говореше:
Няма вече да бъдат пришълци с нас.


Айн
16 m Гневът на Господа ги разпръсна; Той не иска вече да гледа към тях;
свещеническо лице не почетоха, над старци не се смилиха.


Пе
17 n И досега очите ни се изнуряват от чакане на суетната за нас помощ;
надявахме се на народ, който не можеше да спасява.


Цади
18 o Причакват стъпките ни, така че не можем да ходим по улиците си;
приближи се краят ни; дните ни се изпълниха; да! Краят ни дойде.


Коф
19 p Онези, които ни гонеха, станаха по-леки от небесните орли;
гониха ни по планините, причакваха ни в пустинята.


Реш
20 q Помазаникът Господен , диханието на ноздрите ни,
този, под чиято сянка казвахме, че ще живеем между народите, се хвана в техните ями.


Шин
21 r Радвай се и се весели, дъще едомска, която живееш в земята Уз.
Обаче и до тебе ще дойде чашата; ще се опиеш и ще се заголиш!


Тав
22 s Свърши се наказанието за беззаконието ти, дъще Сионова; Той няма вече да те закара в плен;
а ще накаже твоето беззаконие, дъще едомска, ще открие съгрешенията ти.
Copyright information for BulProtRev