Lamentations 5

Молитва за Божия милост над Израил: „Възвърни ни към Себе Си“

1 a Спомни си, Господи , какво ни се случи;
погледни и виж как ни укоряват.

2 b Наследството ни мина у чужденци,
къщите ни – у странници.

3 Останахме сирачета без баща.
Майките ни са като вдовици.

4 Водата си пихме със сребро,
дървата ни идват с пари.

5 c Нашите гонители са на вратовете ни.
Трудим се и почивка нямаме.

6 d Протегнахме ръка към египтяните
и към асирийците, за да се наситим с хляб.

7 e Бащите ни съгрешиха и ги няма;
и ние носим техните беззакония.

8 f Слуги господстват над нас
и няма кой да ни избави от ръката им.

9 Добиваме хляба си с опасност за живота си
поради меча, който ограбва в пустинята.

10 g Кожата ни почервеня като пещ
поради върлуването на глада.

11 h Изнасилваха жените в Сион,
девиците – в Юдейските градове.

12 i Чрез техните ръце бяха обесени първенците,
старейшините не бяха почитани.

13 j Младежите носеха воденични камъни
и децата падаха под товара на дървата.

14 Старейшините не седят вече на портите;
младежите изоставиха песните си.

15 Престана радостта на сърцето ни;
хорото ни се превърна в жалеене.

16 k Венецът падна от главата ни.
Горко ни! Защото сме съгрешили.

17 l Затова чезне сърцето ни;
затова причерня на очите ни.

18 Поради запустяването на Сионския хълм
лисиците ходят по него.

19 m Ти, Господи , седиш като Цар довека;
престолът Ти е от род в род.

20 n Защо ни забравяш завинаги
и ни изоставяш за толкова дълго време?

21 o Възвърни ни, Господи , към Себе Си и ще се възвърнем;
обнови дните ни, както отначало –

22 ако не си ни отхвърлил съвсем
и не си се разгневил много против нас.
Copyright information for BulProtRev