Leviticus 1

Както старозаветната традиция, така и първата християнска църква приемат, че съставителят на книгата е Моисей. Той всъщност не се явява като автор съчинител, а просто записва това, което Господ му говори. Личността на записващия остава настрана, тя не се вижда. В центъра стои сам Господ и заповедите, отнасящи се до служение на Бога. В древността тази книга се наричала още „Законът за жертвите“. Нито една от старозаветните книги не съдържа толкова много тайни за съвременния читател, както книгата Левит. Нужно е богато въображение, за да се изгради представа за обредите и ритуалите, символизиращи грехопадението, изкуплението и съзнанието за святост. Книгата Левит е част от Закона, даден при сключването на Завета на планината Синай (Изх. 19—20 гл.). Централни теми на книгата са тези за Божественото присъствие, святостта и очистването посредством жертви.

Закони за жертвоприношенията

1 a И Господ повика Моисей и като му говореше от шатъра за срещане, каза:

2 b Кажи на израилтяните: Когато някой от вас принесе жертва
1:2 От евр. курбан.
на Господа , нека принесе от добитъка, от едрия или дребния добитък.

3 d Ако приносът му за всеизгаряне е от едрия добитък, нека принесе мъжко животно без недостатък; да го принесе пред входа на шатъра за срещане, за да бъде прието от Господа .

4 e Да положи ръката си върху главата на животното, определено за всеизгаряне, и ще бъде прието от негово име, за да извърши умилостивение за него.

5 f После да заколи телето пред Господа ; и свещениците, Аароновите синове, да принесат кръвта и да поръсят с нея наоколо върху жертвеника, който е пред входа на шатъра за срещане.

6 И да одере животното, определено за всеизгаряне, и да го насече на късове.

7 g А синовете на свещеника Аарон да сложат огън на жертвеника и да наредят дърва на огъня.

8 И свещениците, Аароновите синове, да сложат тези късове, главата и тлъстината на дървата, които са върху огъня на жертвеника;

9 h а вътрешностите му и краката му да измие с вода и свещеникът да изгори всички тези части на жертвеника като всеизгаряне, жертва чрез огън, благоуханна на Господа .

10 i Ако пък приносът му за всеизгаряне е от стадата, от овцете или от козите, нека принесе мъжко животно без недостатък.

11 j Да го заколи пред Господа на северната страна на жертвеника; а свещениците, Аароновите синове, да поръсят жертвеника наоколо с кръвта му.

12 И да го насече на късове, с главата му и тлъстините му; а свещеникът да ги нареди на дървата, които са върху огъня на жертвеника.

13 А вътрешностите и краката да измие с вода; и свещеникът да принесе всички тях и да ги изгори на жертвеника; това е всеизгаряне, жертва чрез огън, благоуханна на Господа .

14 k Но ако приносът му за всеизгаряне на Господа е от птиците, тогава да принесе от гургулиците или от гълъбчетата.

15 Свещеникът да го донесе при жертвеника и като откъсне главата му, да го изгори на жертвеника; а кръвта му да изцеди до страната на жертвеника.

16 l Да изтръгне гушата и перата му и да ги хвърли на източната страна на жертвеника, към мястото за пепелта.

17 m И да го разчекне между крилата, но без да го разделя на две; и свещеникът да го изгори върху дървата, които са на огъня на жертвеника; това е всеизгаряне, жертва чрез огън, благоуханна на Господа .
Copyright information for BulProtRev