Leviticus 10

1 a А Аароновите синове Надав и Авиуд взеха кадилниците си и като сложиха в тях огън и тамян, принесоха чужд огън пред Господа – нещо, което Той им беше забранил.

2 b Затова огън излезе от присъствието на Господа и ги изпепели; и умряха пред Господа .

3 c Тогава Моисей каза на Аарон: Това е, което каза Господ : Аз ще се изявя като свят в онези, които се приближават към Мен, и ще се прославя пред целия народ. А Аарон мълчеше.

4 d Моисей повика Мисаил и Елисафан, синовете на Аароновия чичо Озиил, и им каза: Приближете се, вдигнете братята си от светилището и ги изнесете вън от стана.

5 И така, те се приближиха и ги изнесоха с хитоните им вън от стана, както каза Моисей.

6 e Тогава Моисей каза на Аарон и на синовете му Елеазар и Итамар: Не откривайте
10:6 Букв. разповивайте.
главите си и не раздирайте дрехите си, за да не умрете и да не дойде гняв на цялото общество; а за изгарянето, което подпали Господ , нека плачат братята ви, целият Израилев дом.

7 g И да не излезете от входа на шатъра за срещане, за да не умрете; защото мирото за Господнето помазване е на вас. И те направиха, както каза Моисей.

8 След това Господ каза на Аарон:

9 h Когато влизате в шатъра за срещане, да не пиете вино или сикера
10:9 От евр. силно алкохолно питие.
– нито ти, нито синовете ти с тебе, за да не умрете; това ще бъде вечен закон във всичките ви поколения

10 j както, за да различавате между свято и скверно и между нечисто и чисто,

11 k така и за да учите израилтяните на всички наредби, които Господ им е говорил чрез Моисей.

12 l После Моисей каза на Аарон и на останалите му синове Елеазар и Итамар: Вземете хлебната жертва, която е останала от Господните жертви, принесени чрез огън, и я яжте безквасна при жертвеника, защото е пресвята жертва,

13 m и трябва да я ядете на свято място, понеже това е твоето право и правото на синовете ти от Господните жертви, принесени чрез огън; защото така ми беше заповядано.

14 n Също и гръдната част на движимия принос и бедрото на този за издигане трябва да ядете на чисто място – ти, синовете ти и дъщерите ти с тебе; защото това е дадено като твое право и право на синовете ти от жертвите на мирните приноси на израилтяните.

15 o Бедрото на приноса за издигане и гръдната част на движимия принос да донасят заедно с жертвите, принесени чрез огън на тлъстината, за да ги полюшват за движим принос пред Господа ; и ще бъде твое вечно право и право на синовете ти с тебе, както заповяда Господ .

16 p Моисей търсеше грижливо козела на приноса за грях, но той беше вече изгорен; затова той се разгневи на Елеазар и Итамар, останалите Ааронови синове, и каза:

17 q Защо не ядохте приноса за грях на святото място, тъй като това е пресвят принос и ви е даден, за да отнемате беззаконието на обществото и да правите умилостивение за тях пред Господа ?

18 r Ето, кръвта му не бе внесена вътре в светилището. Трябваше непременно да го изядете в светилището, както заповядах.

19 s Но Аарон отговори на Моисей: Ето, те принесоха днес жертвата си за грях и всеизгарянето си пред Господа ; и като ми се случиха такива работи, ако бях ял днес приноса за грях, щеше ли да се види угодно на Господа ?

20 И Моисей, като чу това, му се видя, че бе удовлетворен.
Copyright information for BulProtRev