Leviticus 10:6

6 a Тогава Моисей каза на Аарон и на синовете му Елеазар и Итамар: Не откривайте
10:6 Букв. разповивайте.
главите си и не раздирайте дрехите си, за да не умрете и да не дойде гняв на цялото общество; а за изгарянето, което подпали Господ , нека плачат братята ви, целият Израилев дом.
Copyright information for BulProtRev